Inschrijven

 

 

 

U wenst uw kind bij ons in te schrijven? Kom dan even langs op het secretariaat (lagere afdeling, Gelaagstraat 161) tijdens de openingsuren van de school.
Gelieve de SIS-kaart of het identiteitsdocument van uw kind mee te brengen.
 

Met ingang van januari 2013 zijn wij verplicht om het nieuwe inschrijvingsbeleid van de overheid te volgen. Dit betekent onder meer dat wij gebonden zijn aan bepaalde inschrijvingsperiodes. Voor meer informatie, raadpleeg de informatiebrochure inschrijvingsbeleid voor basisonderwijs Temse op de website www.lop.be (LOP Waasland > Temse Basis).

 kleutertje inschrijven?

U mag uw kleutertje op school inschrijven vr hij of zij 2,5 jaar wordt. Hij of zij mag uiteraard nog niet naar school, en de inschrijving is ook nog niet officieel, maar het geeft de school wel de mogelijkheid om al een beetje de toekomst te plannen.

Officieel mogen de kleuters ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Ze tellen dan mee voor de berekening van het lestijdenpakket.
Wat betekent "het lestijdenpakket"? Op 1 februari worden de kinderen op school geteld. Op basis van dit aantal wordt het aantal leerkrachtenambten berekend. Eenvoudig gezegd: hoe meer kinderen, hoe meer leerkrachten.

Ook als uw kleuter al 2,5 jaar oud is, kan hij of zij niet zomaar starten op de dag van de inschrijving. Hij of zij wordt pas op school toegelaten op de eerste instapdatum na de inschrijving. Kleuters die 2,5 jaar worden op een instapdatum, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs starten.

De instapdata zijn:

 

 inschrijven op de lagere school?

Indien uw kind van een andere lagere school komt, is het handig als u het rapport van vorig schooljaar meebrengt. Op die manier kunnen wij ons een beter beeld vormen van zijn of haar vorderingen.
Indien uw kind van onze kleuterschool komt, is er geen nieuwe inschrijving nodig.